Portfolioprøven

Du afslutter din kombinerede ungdomsuddannelse med en portfolioprøve.

Du udarbejder en præsentationsportfolio som grundlag for den afsluttende portfolioprøve. Arbejdet med præsentationsportfolioen påbegyndes fire uger før prøven, og du har 2 uger som led i undervisningen til at udarbejde præsentationsportfolioen, som således afleveres 2 uger før prøven.

Du får tildelt en vejleder, som kan vejlede dig både mens du udarbejder præsentationsportfolioen og helt frem til prøven.

Indhold i præsentationsportfolioen
Præsentationsportfolioen indeholder udvalgt og bearbejdet materiale fra din arbejdsportfolio.
Med udgangspunkt i mindst én konkret arbejdsopgave fra erhvervstræningen, et skoleforløb, værkstedsundervisning eller KUU-fagundervisningen præsenterer du dit læringsudbytte og aktuelle standpunkt inden for din beskæftigelsesprofil.
Præsentationen kan være i form af tekst, billeder, links til video som du har produceret, fotografier af arbejdsprocesser, produkter, samarbejdssituationer mv., henvisning til konkrete produkter, som du tager med til portfolioprøven, musik, præsentationsprogrammer eller lignende.

  1. Eksempel/eksempler på enkle arbejdsopgaver, som du kan udføre og hvilken viden, hvilke metoder og hvilke arbejdsprocesser, der indgår heri.
  2. Værktøjer, materialer og udstyr, som du har brugt til løsning af arbejdsopgaven.
  3. Hvordan du har samarbejdet om arbejdsopgaven, og hvad du selvstændigt skulle tage ansvar for.
  4. Hvilke faglige problemstillinger arbejdsopgaven indbefatter – med brug af relevante fagudtryk.
  5. Eksempler på faglig information, som du har brugt for at løse og kommunikere om de faglige problemstillinger under hensyn til gældende normer og kulturer, hvor arbejdsopgaven er løst.
  6. Et bredere perspektiv, hvor den konkrete arbejdsopgave sættes ind i en større sammenhæng med angivelse af din rolle og indflydelsesmuligheder.

Din vejleder kan hjælpe dig med at oversætte de seks områder til det, der er relevant for dig, med udgangspunkt i kompetencemålene, som de konkret er beskrevet i din beskæftigelsesprofil.

Prøven
Prøven er en mundtlig, individuel prøve, der tager udgangspunkt i din præsentationsportfolio. Du bruger præsentationsportfolioen til at forklare og dokumentere, at du har opnået kompetencer på de seks områder.
Prøven foregår som en samtale mellem dig og din vejleder, og censor kan stille uddybende spørgsmål til dig. Der er ingen forberedelsestid. Prøven varer 30 minutter inklusive votering. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af din mundtlige præstation og præsentationsportfolioen. Præsentationen bedømmes som bestået eller ikke bestået.

Særlige forhold
Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller et andet modersmål end dansk, kan du evt. gennemføre prøven på andre vilkår. Snak med din vejleder om dette i god tid inden prøven.

Hvis du bliver syg får du snarest muligt tilbudt en ny prøve.

Øvrige særlige forhold, herunder dine klagemuligheder kan du læse om i KUU-bekendtgørelsens bilag 3.