Indhold i uddannelsen

Du kommer på hold med andre unge, der har valgt samme erhvervstema som dig. På første og anden del af KUU har I meget undervisning fælles, mens sidste del af uddannelsen er mere individuel tilrettelagt, så du bliver klædt godt på inden for det specielle område, hvor du sigter efter job eller mere uddannelse bagefter.

På KUU går vi i skole på en anden måde, end du kender fra grundskolen. På KUU lærer du ved at ”gøre tingene”. Her skal du både bruge dine hænder og dit hoved, og vi arbejder med konkrete projekter knyttet til dit kommende job som erhvervsassistent. Tingene hænger sammen, så du fx lærer at læse, skrive og regne det, der er nødvendigt inden for dit erhvervstema.

KUUFigur

Undervisningen er sat sammen af særlige KUU-fag, kompetencegivende fag og erhvervstræning.

Under hele din kombinerede ungdomsuddannelse kan du få specialpædagogisk støtte, hvis du har brug for det.

KUU-fag
De særlige KUU-fag er arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. På dit hold lærer I fagene, mens I arbejder med forskellige projekter på nogle af skolens værksteder.

Kompetencegivende fag
Kompetencegivende fag er fx dansk, matematik, engelsk og it, som slutter med en prøve. Det kan også være fag, som giver adgang til at udføre bestemte arbejdsfunktioner, der kræver certifikater som fx truckcertifikat, hygiejnebevis eller svejsecertifikat.

Alle KUU-elever har dansk og matematik. Dine øvrige kompetencegivende fag på KUU afhænger af dit erhvervstema og dit mål med uddannelsen.

Hvis du afslutter KUU efter del 3, så skal du bestå mindst et fag på minimum D-niveau. Hvis du afslutter efter del 4, så skal du bestå mindst to fag på minimum D-niveau. Det ene skal være dansk.

Erhvervstræning
Under erhvervstræningen er du i praktik på værksteder, institutioner eller i virksomheder. Her bliver du lært op, så du bliver parat til at få et job. Erhvervstræningen foregår flere forskellig steder, så du finder ud af, hvad der passer dig godt, og hvor du skal satse på job efter KUU.

Portfolio og prøve
Mens du går på KUU laver du en arbejdsportfolio med billeder, tekst, video osv., som viser alt, hvad du beskæftiger dig med og lærer. Din kontaktperson vejleder dig i dette hele vejen igennem.

Ud fra din arbejdsportfolio laver du en præsentationsportfolio med ting, som du ønsker skal indgå i din afsluttende prøve på KUU.