Ordensregler

På KUU Plus arbejder vi for, at alle elever og ansatte synes, her er rart at være, og at eleverne får et rigtig godt uddannelsesforløb.

På hjemstedsskolerne og de øvrige institutioner i KUU Plus er der hver dag mange mennesker, som skal fungere sammen. Vi lægger vægt på et godt skolemiljø, hvor der er plads til forskellighed, og vi tager hensyn til hinanden. KUU Plus’ værdier bygger på lyst til at lære, engagement og udfordringer – alt sammen i trygge rammer.

Godt studiemiljø
Det betyder bl.a. at eleven:

  • til enhver tid kan henvende sig til sin kontaktperson, hvis eleven har specielle ønsker til sin uddannelse, oplever et problem eller er i tvivl om noget
  • udviser en hensynsfuld adfærd præget af respekt
  • følger sit holds samværsregler
  • accepterer, at skolen er røgfri, både indendørs og udendørs
  • accepterer, at rusmidler ikke er tilladt, og at man ikke møder påvirket på skolen. Ved mistanke om euforiserende stoffer kan skolen forlange en test, inden eleven får lov til at deltage i undervisningen
  • følger vejledninger, regler og instrukser, der gælder på den enkelte skole og den enkelte erhvervstræningsplads

Studieaktiv
Det betyder bl.a. at eleven:

  • møder præcist hver dag til undervisningen
  • er forberedt og deltager konstruktivt i undervisningen i løbet af dagen
  • afleverer planlagte opgaver til tiden

Al form for fravær registreres. Ved manglende studieaktivitet følges den pågældende institutions fraværsprocedure.

Sygdom og barsel
Ved sygdom ringes til kontaktlæreren i tidsrummet 7.30 – 8.00.

I forbindelse med barsel kan eleven gå på barsel en måned før termin.