Mission og vision

Visionen

KUU Plus – Holstebro, Lemvig, Struer Skive og Viborg er bygget op om den vision, der er givet i lovens §1:

”Kombineret ungdomsuddannelse skal bidrage til, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked, og som tillige kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse. Desuden skal uddannelsen bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Missionen

Dette vil KUU Plus opnå ved at gennemføre…

  • et ensartet uddannelsestilbud for alle unge i udbudsregionen. Et tilbud, der tager udgangspunkt i lokale behov og forhold.
  • et uddannelsestilbud, der bygger på holdfællesskabet i et praksisorienteret miljø, hvor faglig, almen-faglig, personlig og social udvikling går hånd i hånd.
  • et uddannelsestilbud, der bygger på interaktion mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder i regionen, med det sigte at eleven skal opnå succes og gennemføre KUU og opnå et job efter endt uddannelse eller fortsætte i kompetencegivende uddannelse.
  • et attraktivt uddannelsestilbud, der giver status og skaber værdi – både for den unge og for samfundet.