Kvalitet

KUU Plus – Holstebro, Lemvig, Struer, Skive og Viborg har et kvalitetssikringssystem, som bl.a. omfatter en systematisk selvevaluering. Læs mere om kvalitetssystemet her.

Resultater af elevtrivselsundersøgelse efterår 2016.

Lokale opfølgningsplaner på elevtrivselsundersøgelsen: