Indsatsplaner

På grundlag af selvevaluering udarbejder institutionssamarbejdet mindst hvert andet år en skriftlig plan for indsatser, som kan realiseres inden for lovgivningen om kombineret ungdomsuddannelse.

Indsatsplan 2017
Indsatsplan 2016