Beskæftigelsesprofiler

En beskæftigelsesprofil er en beskrivelse af det erhvervsområde, som KUU-eleven sigter på at opnå lønnet beskæftigelse inden for. Eleven vælger beskæftigelsesprofil senest ved påbegyndelsen af uddannelsens 3. del og skal ved uddannelsens afslutning have tilegnet sig basale færdigheder inden for erhvervsområdet og opnået en række kompetencemål.

I KUU Plus gør vi brug af nedenstående beskæftigelsesprofiler: