Om KUU

Kombineret ungdomsuddannelse er en ny ungdomsuddannelse, som startede i august 2015. Uddannelsen har et dobbelt sigte ved både at opkvalificere til beskæftigelse og fortsat uddannelse inden for bestemte brancher.

KUU Plus tilbyder en kombineret ungdomsuddannelse til unge under 25 år i Holstebro, Lemvig, Struer, Skive og Viborg kommuner.