Service, turisme og transport

Dette erhvervstema er til dig, der ønsker en uddannelse inden for området ”Service, turisme og transport”. Uddannelsen dækker temaer inden for lager, logistik, service og rengøring. Erhvervstemaet giver dig grundlæggende viden og færdigheder, der sætter dig i stand til at servicere og udføre arbejde fx på en virksomheds lager, hvor du kan udføre lagervare-håndtering. Du lærer teknikker og basisviden om rengøring og vedligehold af fx bygninger.

Du kan også opnå kompetencer til at arbejde i transportbranchen, og du kan vælge at gå servicevejen, hvor du arbejder med at servicere og vejlede turister på fx hoteller, campingpladser eller i oplevelsesparker.

Erhvervstemaet er både teoretisk og praktisk og kommer rundt om alle relevante emner inden for ”Service, turisme og transport”.

I uddannelsens første år får du mulighed for erhvervstræning inden for både service, turisme og transport -feltet. Erhvervstræningen skal give dig et overblik over, i hvilken retning du ønsker at specialisere dig i uddannelsens andet år.

Erhvervstræningen foregår i:

  • Grossistlagre og firmaer, der sælger varer via internettet
  • Bud- og transportfirmaer
  • Rengøringsfirmaer, der fx tilbyder sommerhusklargøring
  • Turistbureauer
  • Turistattraktioner
  • Campingpladser

Job som erhvervsassistent
Uddannelsen giver dig titlen ”Erhvervsassistent inden for Service, turisme og transport” og kvalificerer dig til job i erhvervslivet. Det kan også være, at uddannelsen giver dig lyst og kvalifikationer til at søge videre uddannelse.

Går du servicevejen, er du efter endt uddannelse kvalificeret til job, hvor du fx arbejder med at servicere og vejlede turister og gæster, som er på korte ophold eller på besøg i dit lokalområde. Du kan også arbejde med klargøring og vedligeholdelse af turist- og kulturfaciliteter, som ansat i private rengørings- og servicefirmaer, eller du kan fungere som medhjælper ved have- og rengøringsarbejde hos boligselskaber og offentlige institutioner.

Vælger du transportvejen, er du efter endt uddannelse fx kvalificeret til job som hjælpebud i transportfirmaer. Du kan også fungere som lagermedarbejder, hvor du eksempelvis hjælper til med at ”plukke” varer og holde orden.