Jordbrug, mad og sundhed

Erhvervstemaet ”Jordbrug, mad og sundhed” har flere forskellige sider. Det er for dig, der sigter efter et job som medhjælper i landbruget, hvor du arbejder med dyrene i stalden eller kører maskiner på marken. Eller du stiler efter et job i entreprenørbranchen, hvor du kommer til at bruge dine kræfter. Temaet er også for dig, der er vild med at lave mad og gerne vil have job i en café, restaurant, kantine eller inden for fastfood.

Teori og praktik er koblet sammen igennem hele uddannelsen. Du kommer til at bruge dine hænder i køkkenet, på værkstedet eller i marken. Og lærer om fremgangsmåder, materialer og hvad du skal gøre imens.

Du lærer om miljøvenlig håndtering af produktion og produkter, samt behovet for rene og sunde fødevarer i vores samfund.

Erhvervstræningen foregår i landbrug, entreprenørvirksomheder, kantiner, cafeer og fastfood-restauranter.

Job som erhvervsassistent:
Uddannelsen giver dig titlen ”Erhvervsassistent inden for Jordbrug, mad og sundhed” og kvalificerer dig til job i erhvervslivet. Uddannelsen kan også give dig lyst og kvalifikationer til at søge videre uddannelse inden for jordbrug eller fødevareområdet.

Du kan varetage job inden for jordbrug eller inden for fremstilling af mad til mennesker. Det kan være job som:

  • Maskinfører, medhjælper i landbrug eller manuelle jobs i entreprenørbranchen
  • Medarbejder i kantiner, cafeer eller fastfood restauranter.