Byg, bolig og miljø

Dette erhvervstema er rettet mod dig, der ønsker en uddannelse, der er målrettet arbejdet med ejendomsservice og/eller i ejendomsselskaber. Du opnår også kompetencer, der gør, at du varetager jobfunktioner i bygge- og anlægsbranchen og/eller i renovationsselskaber.

Uddannelsen dækker emner inden for:

Byggeri; primært renovering og vedligeholdelse i boligselskaber
I din erhvervstræning kommer du til at arbejde med renovering af lejligheder i forbindelse med ind- og fraflytninger i boligselskaber eller med boligvedligeholdelse ved en håndværksmester inden for den branche der har din interesse. Du kan også komme til at deltage i små og større anlægsprojekter som led i din erhvervstræning.

Anlæg og pleje af grønne områder, legepladser om andre udearealer
Her kan der være tale om græsklipning, snerydning, fejning af P-pladser, hækklipning, legepladsvedligeholdelse, anlæg af legepladser, anlæg og pleje af rekreative områder.

Du lærer om regler for arbejdet, om sikkerhed i udførelsen, om pleje af fx græsplæner, om anlæg af fx flisebelægninger samt om brugen og vedligeholdelsen af småmaskiner.

Affaldshåndtering og –sortering samt andre miljørelaterede emner
Her lærer du alt det du skal bruge for effektivt og korrekt at håndtere affald og miljøfarlige stoffer i en boligforening eller i et job på en genbrugsplads/-butik eller andre steder, hvor håndtering af disse materialer indgår. Desuden bliver du i stand til at informere og vejlede f.eks. beboere i en boligforening eller brugerne af en genbrugsplads om baggrunden for din/jeres indsats og om hvordan borgerne selv kan blive i stand til at håndtere stofferne/materialerne korrekt.

Uddannelsens opbygning:
Uddannelsen er både teoretisk og praktisk, og du kommer rundt om alle relevante emner i de tre retninger.

I uddannelsens første år får du mulighed for erhvervstræning inden for alle tre områder. Erhvervstræningen skal være med til at du danner dig et overblik over i hvilken retning du ønsker at specialisere dig i uddannelsens sidste år.

Job som erhvervsassistent:
Uddannelsen giver dig titlen: ”Erhvervsassistent inden for Byg, bolig og miljø”. Alle uddannelsens retninger kvalificerer også til EUD-uddannelser inden for bygge og anlæg.

Specialiserer du dig i området byggeri er du kvalificeret til job som arbejdsmand på byggepladser og ved håndværksmestre, der har brug for ekstra hænder. Du er også kvalificeret til job som hjælper for en pedel på en skole eller i en boligforening.

Specialiserer du dig inden for anlæg og pleje af udearealer, er du kvalificeret som arbejdsmand hos en anlægsgartner, haveservicefirmaer eller som hjælper i en boligforening. Men også golfbaner, stadions, landbrug m.v. har brug for folk med dine kvalifikationer.

Med speciale i området miljø bliver du en kvalificeret vejleder i forhold til fremtidens krav om fx affaldssortering både i private husstande, boligforeninger, institutioner og virksomheder.