Børn, unge og ældre

Dette erhvervstema er rettet mod dig, der ønsker en uddannelse der er målrettet arbejdet med børn, unge og/eller ældre.

Uddannelsen dækker emner inden for det pædagogiske felt og social- og sundhedsområdet og giver dig grundlæggende viden og færdigheder i, hvordan du omgås andre mennesker, og de serviceopgaver der ligger i fagområderne.

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk og kommer rundt om alle relevante emner i de to retninger.

I uddannelsens første år får du mulighed for erhvervstræning inden for både pædagog- og SOSU-feltet. Erhvervstræningen skal give dig et overblik over i hvilken retning du ønsker at specialisere dig i uddannelsens andet år.

Erhvervstræningen foregår i:

  • Vuggestuer, hos dagplejere, i børnehaver og sfo’er.
  • Plejecentre, hjemmeplejen og i hjemmeservicefirmaer.
  • Boligforeninger og idrætsforeninger, skoler, institutioner
  • Desuden skoler og uddannelsesinstitutioner, der udbyder relevante uddannelser/kurser

Job som erhvervsassistent:
Uddannelsen giver dig titlen: ”Erhvervsassistent inden for Børn, unge og ældre” og kvalificerer dig til job i erhvervslivet og optagelse på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) eller Social- og Sundhedsuddannelsen..

Går du pædagogvejen, er du efter endt uddannelse kvalificeret til jobs som pædagogmedhjælper i vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og ungdomsklubber. Du er også kvalificeret som hjælper i et aktivitetscenter for ældre.

Vælger du SOSU-vejen er du kvalificeret til job som fx personlig plejer, hjælper på et ældrecenter, vikarjobs i hjemmeplejen og hjemmeservice m.v. Du kan også specialisere dig i sundhed for børn og dermed kvalificere dig til jobs med børn.